Contáctenos: 981 70 69 06 | 717 70 15 84 WhatsApp

Blog

Axudas a autónomos que contraten de maneira indefinida o primeiro traballador desempregado
03AGO

Axudas a autónomos que contraten de maneira indefinida o primeiro traballador desempregado

Estas axudas, convocadas pola Xunta de Galicia, constan dos seguintes elementos á ter en conta:

Contía dos incentivos:

  • Home desempregado 4.000 €; se é de longa duración e ten máis de 45 anos 5.000 €.
  • Muller desempregada 5.000 €; se é de longa duración e ten máis de 45 anos 6.000 €.

Beneficiarios: autónomos pola contratación indefinida do primeiro traballador desempregado e durante o primeiro ano do inicio da actividade como traballador por conta propia (autónomo).

Data límite de presentación: 30/09/2016

Requisitos: a contratación deberá ser durante o primeiro ano a partir do cal o autónomo se dou de alta na Seguridade Social.

Exclusións: Pesca e acuicultura (entre outras) e persoas que nos 24 meses anteriores estivesen vinculados á empresa ou grupo de empresas mediante un contrato de traballo.

Obrigas:

  • Manter o persoal fixo durante un mínimo de dous anos.
  • Estar o día das obrigas tributarias e da Seguridade social.
  • Dispoñer de libros contables.
  • Comunicar á Consellería calquera variación.

Compartir esta entrada en: 0 0 0

Volver
Esta web utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK Más información